Firma CH Projekt Plzeň, s.r.o. byla založena v roce 1998 transformací komplexního střediska Plzeň fy Chemoprojekt, a.s. na samostatnou dceřinou společnost fy Chemoprojekt a.s. se 100% účastí mateřské firmy. Společnost Chemoprojekt a. s. má více než sedmdesátiletou tradici v projektování a realizaci průmyslových staveb v ČR i v zahraničí.

Máme vlastní oddělení projekce stavební, projekce silnoproudé elektrotechniky, projekce strojně technologické, inženýring. V dynamicky se rozvíjejícm strojně-technologickém oddělení využíváme zkušenosti jednotlivých projektantů z obnov energetických zdrojů skupiny ČEZ a z dalších energetických projektů.

Svou činnost soustředíme na komplexní dodávky služeb v oblasti přípravy a realizace technologických staveb. Proces přípravy stavby zajišťujeme od vypracování architektonické studie přes všechny následné stupně vypracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost až po autorský dozor projektanta.

V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme veškerá vyjádření dotčených orgánů, správců sítí a účastníků řízení v povolovacím procesu stavby od územního řízení až po stavební povolení, případně kolaudační rozhodnutí. V procesu územního a stavebního řízení zastupujeme stavebníka v jednání se stavebním úřadem a ostatními institucemi.

Mimo autorského dozoru ke zpracovaným projektům provádíme i technický dozor stavebníka a zajišťujeme odbornou kontrolu průběhu realizace a technického provedení stavby. V rámci komplexnosti služeb provádíme výkon koordinátora bezpečnosti práce.