ODDĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

 • Studie proveditelnosti
 • Vizualizace a 3D návrhy
 • Dokumentace pro územní řízení
 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Statické návrhy a posouzení

ODDĚLENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Výpočet intenzity osvětlení
 • Analýza rizika pro vnější systém ochrany před bleskem
 • Protokol o určení vnějších vlivů

ODDĚLENÍ STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ

 • Dokumentace pro stavební povolení
 • Dokumentace pro provádění stavby
 • Dokumentace pro uvádění do provozu
 • Potrubní systémy
 • Technologické rozvody